In Tampon (PAD) Gia Công

In Tampon có của nó nguồn gốc trong việc làm đồng hồ Thụy Sĩ, nó đã mở rộng đến nhiều ngành công nghiệp khác, bao gồm: Công nghiệp điện tử, bán dẫn; Công nghiệp linh kiện ô tô; Ngành công nghiệp hàng thể thao; Công nghiệp linh kiện y tế; Công nghiệp linh kiện nhựa; Ngành công nghiệp đĩa compact.