Hình Xăm Màu

Hình xăm dán hay còn gọi là hình xăm dán tạm thời. Là miếng dán giả xăm dùng để thay thế hoặc dán tạm thời lên cơ thể. Với hình thức giống hình xăm thật 99%. Hình xăm dùng nước để sử dụng có thể giữ trên da 7-15 ngày.