Decal trượt nước mực trắng (trên nền tối)

Với những chất liệu sản phẩm có nền tối, hay mẫu nền đen, thiết kế tối giản. Bằng công nghệ in mực trắng lót trắng, decal trượt nước mực trắng (trên nền tối) cho chất lượng bản in và thiết kế khá sát, đáp ứng về mặt thẩm mỹ.